Bewustwording

Het idee van Recycled Park is om zoveel mogelijk plastic op te vangen. Niet al dat plastic zal uiteindelijk worden omgezet naar een park. Knoester wil echter wél dat al het opgevangen plastic straks wordt gerecycled. ‘Alles wat we uit de rivier opvissen willen wij duurzaam hergebruiken. Het Recycled Park is daarin een eerste stap. Het laat zien wat je allemaal met plastic kan doen. Zo kunnen we er straks bijvoorbeeld ook een drijvende bar van maken, of woningen. Als het maar een positief effect heeft op het milieu.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website Recycled Park Rotterdam.