08 juni

IABR–Atelier Rotterdam: Energietransitie

Resilient Rotterdam & IABR

08 juni

IABR–Atelier Rotterdam: Energietransitie

Resilient Rotterdam & IABR

Als onderdeel van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK brengen de IABR en de gemeente Rotterdam beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Op weg naar een weerbare toekomst!

Resilient Rotterdam en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) nodigen je uit om op 7 en 8 juni deel te nemen aan de Resilient Rotterdam Dagen: ‘Energietransitie als hefboom voor weerbare steden’.

Energietransitie als hefboom voor weerbare steden

Op vrijdag 8 juni staat de vraag hoe de energietransitie als hefboom kan worden ingezet voor weerbare steden centraal. Overstappen naar duurzame energie is belangrijk om het verder opwarmen van de aarde tegen te gaan. De afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs verplichten ons om de energietransitie te versnellen. Het is een verandering die niet alleen afhankelijk is van technologie en innovatie, maar vooral ook van ruimtelijke en sociaaleconomische veranderingen die vragen om maatschappelijk draagvlak. Kan de energietransitie als hefboom worden ingezet voor weerbare steden?

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie niet een doel op zichzelf is, maar kan worden benut als middel om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de stad, voor de wijk én voor iedere individuele inwoner? En hoe levert dat op zijn beurt weer maatschappelijke draagkracht op die aan de noodzakelijke versnelling van de energietransitie kan bijdragen?

Op veel plekken wereldwijd wordt al hard gewerkt aan oplossinge; variërend van integrale strategieën tot lokale initiatieven in wijken. Maar tellen de vele initiatieven, inzichten en experimenten op tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig is? Wat kunnen praktijken uit heel de wereld leren van elkaar? En waar staat Rotterdam zelf?

 

Programma

Het programma van 8 juni start met een welkom door George Brugmans (directeur IABR) en Emile Klep (directeur Stadsontwikkeling), gevolgd door een lezing van Floris Alkemade en Joachim Declerck (curatoren IABR-2018+2020). Vervolgens onderzoeken we het speelveld van energietransitie in Rotterdam.

 

Break-outsessies

Na de lunch kun je kiezen uit drie break-out sessies met een focus op strategieën en organisatie voor respectievelijk de Energietransitie als hefboom voor een solidaire stad, de Energietransitie in de circulaire economie en de Energie-infrastructuur, gebouwde omgeving en publieke ruimte.

Meer informatie over het programma en de break-out sessies kun je terugvinden op de website: www.iabr.nl

Andere evenementen