Burgers dagen de stad uit

Rotterdam huisvest een laboratorium. De stad experimenteert met een nieuwe manier van werken, die de kracht van de stad en haar inwoners optimaal benut: Right to Challenge.

Initiatiefnemer

Website

Contact

Ines Balkema

righttochallenge@rotterdam.nl

Rotterdam introduceerde in juni 2015 met het Britse Right to Challenge een innovatieve vorm van participatie van Rotterdammers. Buurtbewoners krijgen het recht om de gemeente uit te dagen om taken of voorzieningen over te nemen als ze denken die beter te kunnen.

Kennis en talenten inzetten
Rotterdammers weten wat er speelt in hun buurt en waaraan de bewoners behoefte hebben. Via Right to Challenge kunnen zij hun kennis en talenten inzetten voor de stad. Ze kunnen bijvoorbeeld het beheer van een speeltuin of buurthuis op zich te nemen. Of gezamenlijk het groenonderhoud of de huisvuilinzameling in de wijk te regelen.

Meerwaarde
Een belangrijk van Right to Challenge is dat het initiatief om lokale voorzieningen of gemeentelijke taken over te nemen niet meer kost dan het huidige beschikbare budget. Bovendien is het de bedoeling dat de challenges meerwaarde hebben voor de buurt.

Schepenstraat
In de Schepenstraat zijn lokale landschapsarchitecten vanuit Right to Challenge aan de slag gegaan met een inrichtingsplan – en de participatie daaromheen. Het initiatief leidt ook nog eens tot sterkere onderlinge contacten. Zo zijn er onderlinge boodschappen- en kinderoppasdiensten in de straat ontstaan.

Betrokkenheid, kennis, ideeën
De challenges vergroten de betrokkenheid van Rotterdammers bij hun wijk, benutten de kennis van bewoners en scheppen de ruimte voor innovatieve ideeën. Dat maakt de stad veerkrachtiger.

In beweging
De challenges zetten de gemeentelijke organisatie in beweging om het beleid beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van burgers. De gemeente stelt daarvoor geld en kennis ter beschikking voor bewonersinitiatieven. Bovendien worden bewoners actief betrokken bij discussies over gemeentelijke taken en voorzieningen.

Een nieuwe verdeling van macht, geld en middelen
Ines Balkema