Delfshaven Coöperatie verbindt

Alleen vanuit de samenwerking tussen grote bedrijven en instellingen en lokale (bewoners)initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. Dat is het motto van de Delfshaven Coöperatie, die zich inzet om de energie en betrokkenheid van wijkbewoners te versterken.

Pop-up store Stroop verkoopt stroopwafels die door buurtbewoners worden gebakken. Het aan de winkel verbonden netwerk van ondernemers speelt een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het invullen van leegstaand vastgoed. Het is een van de projecten van de Delfshaven Coöperatie, een bewonersinitiatief dat een cruciale schakel vormt in het Rotterdamse netwerk van wijkbewoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Meedenken en meedóen

Een veelzeggend voorbeeld van de werkwijze van de Delfshaven Coöperatie is de nauwe samenwerking tussen bewoners en woningbouwvereniging Havensteder bij de renovatie van woningen. Bewoners kunnen niet alleen meedenken maar ook meedóen met het renovatieproject. Bijvoorbeeld door actief bij te dragen aan sloop-, klus- en schilderwerkzaamheden.

VOND JE DIT LEUK? DEEL HET!