Energietransitie en Resilience op IABR

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) brengt kennis en ervaring uit de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur uit de hele wereld in Rotterdam samen. De IABR is een onderzoeksgerichte biënnale die aan de hand van ateliers uitdagingen van de 21e eeuw aan de orde stelt, met als thema: 'De Weerbare Stad'.

De IABR realiseert de komende vier jaar opnieuw een aantal ‘Ateliers’ samen met lokale en regionale overheden in binnen- en buitenland. Kern van de Ateliers is het gezamenlijk maken van ontwerpen en onderzoeken hoe we tot een verandering in de stad kunnen komen.

IABR–Atelier Rotterdam ‘Energietransitie’

IABR 2018 en 2020 richten zich, op de noodzakelijke versnelling van de energietransitie naar een weerbare toekomst. Het klimaatakkoord van Parijs stelt ons voor de grote opgave om in 2050 CO2 neutraal te produceren en om in al onze woningen en bedrijven geen aardgas meer te gebruiken.

De urgentie is helder, het waarom ook. De vraag is niet langer óf we ons moeten aanpassen, maar hóe we dat gaan doen. Daarover is veel onzekerheid, daar zit The Missing Link. Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar werkelijk effectieve verandering? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? En wat is de nieuwe (ontwerp)praktijk die daarvoor nodig is?

Het IABR–Atelier Rotterdam ‘Energietransitie’ is dit jaar gestart en betreft een samenwerking van de IABR, de gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling en Resilient Rotterdam) en Stadshavens Rotterdam. Ateliermeester is Architecture Workroom Brussels.

Het Atelier Rotterdam grijpt de energietransitie aan als aanjager van een resilient stadsontwikkeling en als trekker voor andere opgaven op het gebied van wonen en sociale gelijkheid.
Daarmee is de energietransitie niet alleen het doel maar ook het middel dat wordt ingezet om te werken aan een duurzame toekomst en een weerbaar inclusief Rotterdam.

Energietransitie als stedelijk project

De energietransitie is een technische uitdaging, maar tegelijkertijd ook een ruimtelijke. De reductie in het verbruik van en de overgang naar duurzame energie werken immers door in alle facetten van het dagelijks leven. Van de manier waarop mensen zich verplaatsen tot energiezuinige woningen en energieproducerende wijken, tot elektrisch koken.  Maar kan iedereen mee met de veranderingen of er zelfs van profiteren? Energieschulden dreigen nu al, vooral in de meer kwetsbare wijken.

Bij de juiste aanpak, kan de energietransitie bijdragen aan een kwalitatieve en aantrekkelijke toekomst, als instrument bij het werken aan een weerbaar en inclusief Rotterdam waar burgers in staat worden gesteld niet alleen energieconsumenten maar ook energieproducenten te zijn.

Experimenteren, testen, ontwikkelen

Het IABR–Atelier Rotterdam stelt de volgende vraag centraal: ‘welke nieuwe stedelijke kwaliteit ontstaat door de energietransitie?’ Wat is de ecologische én maatschappelijke meerwaarde die wordt ingezet voor de stad, voor de wijk én voor iedere inwoner. Het Atelier Rotterdam zal nieuwe werkvormen voor stadsontwikkeling testen en concrete ruimtelijke en resilient voorstellen ontwikkelen, met als uiteindelijk doel realisatie. Er zal in de periode van 2017-2020 op verschillende werklijnen en schaalniveaus (regio-, wijk- en gebouwniveau) ontwerpend onderzoek worden ingezet; Voorts vereist de energiemix en infrastructuur een aanpak op (boven)regionaal niveau en zal alle opgedane kennis vertaalt worden in een plan van uitvoering.

Energiewijken – Testwijken

Het Atelier Rotterdam werkt samen met energiecoöperaties en burgers. Dit doen we onder meer door aan de slag te gaan in drie Rotterdamse wijken die zeer uiteenlopend zijn qua karakter, opgaven, kansen en uitdagingen. Gekozen is voor M4H+ (M4H en Bospolder Tussendijken), het Centrum en Tarwewijk als de drie Energiewijken binnen Atelier Rotterdam.
Hoe gaan we de energietransitie vormgeven? De noodzakelijke reductie wordt alleen mogelijk door een grondige renovatie van het gebouwenbestand en een intelligente nieuwbouw.

Het doel van het ontwerpend onderzoek in deze drie wijken:

  • verkenning energietransitie op schaal van de wijk
  • koppelen sociale opgave, energietransitie en ruimtelijke impact/transformatie
  • energiecoöperaties en bottom-up initiatieven als drijvende kracht van de brede transitie te benutten (burgers betrekken als actieve actoren via een wervend verhaal)
  • reductie vraag, lokale productie en delen van energie
  • infrastructuur van nieuwe energie als publieke (zichtbare) ruimte
  • gemengde, levendige woon- en werkgebieden op verschillende schaalniveau's
  • aantonen via 3 ‘type’-wijken en hun specifieke opgaven
  • als voorbeeld dienen voor andere wijken en steden

Het resultaat van het Atelier zal geen standaard programma van eisen worden, maar een aanpak bieden die alle partijen aanzet tot oppakken.

Kijk voor meer informatie: http://iabr.nl/nl

 

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring. Instellingen openen

Cookie instellingen aanpassen