Plan voor bodemenergie

Met het Bodemenergieplan heeft Rotterdam een middel in handen om bodemenergiesystemen optimaal toe te passen en daarbij rekening te houden met andere functies van de ondergrond. Nu én in de toekomst.

Jaarlijks 1.400 tot 2.400 ton CO2-uitstoot besparen, waarvan 960 tot 1.600 ton in het Rotterdam Central District. Het kan door bodemenergiesystemen toe te passen, zoals warmte-koudeopslag voor de gebouwde omgeving. Daarvoor is efficiënt gebruik van de bodem echter noodzakelijk. Want de energetische capaciteit van de ondergrond is beperkt. Bovendien is de ondergrond van iedereen.

Model voor duurzame energievoorzieningen

Het Bodemenergieplan stelt de gemeente in staat regie te voeren over de toepassing van bodemenergiesystemen. En dat helpt om de capaciteit van de bodem optimaal te benutten. Het plan vormt daarmee een toekomstbestendig model voor uitbreiden van duurzame energievoorzieningen.

Heden en toekomst

Het Bodemenergieplan kijkt niet alleen op basis van de huidige situatie naar de ondergrond. Het plan heeft ook oog voor de verwachte toename van de vraag naar duurzame energie. Zo is de energievoorziening van het vernieuwde Stadskantoor gecombineerd met die van het WTC-gebouw. Dit gebeurde met behulp van het Bodemenergieplan.

VOND JE DIT LEUK? DEEL HET!