Stadsgas voor een circulaire stad

Afval dat een tweede leven krijgt als energie? Het Rotterdamse initiatief Stadsgas zamelt organisch restafval in – om het vervolgens om te zetten in biogas en elektriciteit.

In een circulaire economie bestaat geen afval: iedere reststroom vormt de grondstof voor een nieuw product. Stadsgas heeft dat goed begrepen. Afval wordt omgetoverd tot biogas en stroom. En de organische mest die als bijproduct ontstaat, kan worden gebruikt in de verschillende Rotterdamse stadstuinen.

Duurzame hub

Nog niet circulair genoeg? Stadslab verdeelt een deel van de winst onder wijkinitiatieven die bijdragen aan een duurzame maatschappij. En de biomassavergister van Stadsgas – de installatie die het restafval verwerkt tot elektriciteit en biogas – staat bekend als de duurzame hub van het Rotterdamse Vierhavengebied.

Bioplastics

Als circulair initiatief is Stadsgas naast productief ook vindingrijk. Zo onderzoekt de organisatie de mogelijkheden om organische reststromen ook te verwerken tot andere hoogwaardige producten, zoals bioplastics.

VOND JE DIT LEUK? DEEL HET!