UP2030: ondersteunt steden om hun klimaatneutraliteits- doelstellingen te behalen

UP2030 staat voor Urban Planning and Design Ready for 2030. Het is een Europees-subsidieproject dat deel uitmaakt van de Climate-neutral and Smart Cities missie* van de Europese Commissie onder het Horizon Europe programma*. In UP2030 worden stakeholders en lokale overheden gestimuleerd om klimaatneutraliteit op de kaart te zetten in hun gemeenschappen, dagelijkse acties en strategische beslissingen. Gedurende drie jaar wordt er met 47 partijen gewerkt aan een handreiking voor steden in socio-technische transities, via de ‘5UP-aanpak’ (UpDate, UpSkill, UpGrade, UpScale, UpTake). Op basis van co-creatie en wetenschappelijk gebaseerde methoden en middelen, bewerkstelligt UP2030 waarden als gelijkheid, veerkracht, neutraliteit en duurzaamheid. 

 

Steden ondersteunen bij het behalen van hun klimaatneutraliteitsdoelstellingen

UP2030 gaat over een nieuwe manier van stedelijke ontwikkeling en inrichting, met een extra focus op het sociale aspect en inclusieve participatie (co-creatie) in het behalen van klimaatneutraliteitsdoelstellingen. Ook de gemeente Rotterdam is partner in dit project, onder leiding van de programma’s Resilient Rotterdam en Veerkrachtig BoTu 2028. Rotterdam doet mee met Bospolder-Tussendijken (BoTu) als pilotwijk, en focust zich in het bijzonder op sociale veerkracht in relatie tot fysieke opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.

 

Maatwerk en inspelen op behoeftes en kracht

De opgave voor Rotterdam is om op basis van de opgedane kennis, onderzoek en ervaringen in Veerkrachtig BoTu, aansluiting te vinden bij andere wijken om de geleerde lessen toegankelijk, deelbaar en bruikbaar te maken. De realiteit leert ons dat er geen ‘one-size-fits-all’ methode is. Sterker nog, maatwerk en inspelen op de behoeftes en kracht van andere wijken, is een manier van denken die Resilient Rotterdam vooropstelt in de aanpak.

 

47 samenwerkingspartners uit 14 landen

Dit doet Rotterdam uiteraard niet alleen, maar in samenwerking met de 46 andere partners uit 14 landen, waaronder 11 pilotsteden. Voorbeelden van andere partners zijn Deltares, de TU Delft, ICLEI, Resilient Cities Netwerk. Iedere stad wordt begeleid door een Liaison-partner uit het consortium. Voor Rotterdam is dat het Resilient Cities Netwerk, waar de stad lid van is. Het consortium van UP2030 wordt geleid door Fraunhofer IAO. Het project is van start gegaan op 1 januari 2023, met de officiële kick-off meeting op 1-2 februari 2023 in Thessaloniki, Griekenland.

 

Meer informatie

Lees meer over de samenwerkingspartners op de website van UP2030. Wil je meer weten over het project? Neem dan via resilient@rotterdam.nl contact op met Kinga Feenstra, de UP2030 projectleider van Rotterdam.

 

*Climate Neutral and Smart Cities Missie
Steden spelen een belangrijke rol in het behalen van klimaat-neutraliteit voor 2050, het doel van de European Green Deal. (Bron)

*Een van de vijf missies van Horizon Europe het onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU, is gericht op het klimaatneutraal maken van 100 steden in 2030. Ook moeten deze steden voorbeelden zijn van innovatieve centra zodat in 2050 alle steden klimaatneutraal kunnen worden.

 


Gefinancierd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen zijn echter alleen die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Dit project heeft financiering ontvangen van de Horizon Innovation Actions onder subsidieovereenkomst nr. 101096405.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring. Instellingen openen

Cookie instellingen aanpassen