Rotterdam cyber havenstad

Rotterdam zet in op cyberveiligheid van stad en haven en ziet dit als belangrijke vestigingsvoorwaarde

MEER OVER DIT DOEL

Infrastructuur klaar voor de 21e eeuw

Een robuuste en veerkrachtige ondergrondse infrastructuur als fysieke basis voor resilient Rotterdam

MEER OVER DIT DOEL

Klimaatbestendig Rotterdam naar een nieuw niveau

Rotterdam klimaatbestendig met meerwaarde: opschaling van kleinschalige maatregelen voor en mét de Rotterdammer en cyberveilige waterinfrastructuur

MEER OVER DIT DOEL

Wereldhavenstad op schone en betrouwbare energie

Naar een flexibele energieinfrastructuur voor een efficiënte en duurzame energiemix in haven en stad

MEER OVER DIT DOEL

Rotterdam: een samenleving in balans

Vaardige en vitale burgers in een evenwichtige samenleving

MEER OVER DIT DOEL

Rotterdam netwerkstad: ónze stad

Inwoners, publieke en private organisaties, ondernemers en kennisinstellingen bepalen samen de veerkracht van de stad

MEER OVER DIT DOEL

Verankeren van resilience denken in de stad

Met stakeholders in de wijken, een gezamenlijke kennisagenda en met een faciliterende organisatie

MEER OVER DIT DOEL