13 oktober

Crossovers tussen de haven en de stad

13 oktober

Crossovers tussen de haven en de stad

Bijna vierhonderd ondernemers, beleidsmakers en wetenschappers uit alle werelddelen zochten elkaar van 5 tot 7 oktober 2016 op in Rotterdam. Samen verkenden ze ‘crossovers’ tussen haven en stad: crossovers voor economische en sociale innovaties, die onder andere door gebiedsontwikkeling kunnen worden aangejaagd. Een korte terugkoppeling van de 15e World Conference van de Association International des Villes et Ports (AIVP).

Ondanks de vele verschillen tussen havensteden in de wereld zijn er opvallend veel overeenkomsten tussen de grote vraagstukken waar ze voor staan. Klimaatverandering, de energietransitie en ‘disruptieve’ technologische ontwikkelingen lopen als een rode draad door bijna alle thema’s en presentaties van het congres.

Climate resilience

Eén van de thema’s van het congres was Climate Resilience. Alle aanwezigen waren het er over eens: de lange termijn-investeringen in adaptatie zijn belangrijk. Maar een stevige cultuurverandering met een gemeenschappelijk taal waarin duidelijk is wat ‘resilience’ is, is dan noodzakelijk. Een uitgebreidere terugkoppeling is hier te lezen.

Rotterdamse climate resilience

Rotterdam is rijk aan initiatieven die de negatieve effecten van klimaatverandering (zoals een overvloed aan water en hittestress) opvangen. Door kleinschalige, lokale maatregelen op wijkniveau te versterken, ontstaat een klimaatbestendige leefomgeving. Door de koppeling te leggen met cyber resilience werken we ook aan het cyber proof maken van ons watermanagementsysteem.

Andere Berichten