01 juni

Eerste workshop UP2030: geleerde lessen Veerkrachtig BoTu 2028

Afgelopen donderdag vond de eerste workshop van UP2030 plaats. UP2030 staat voor Urban Planning and Design Ready for 2030. Dit project zal steden ondersteunen bij het stimuleren van de sociaal-technische transities die nodig zijn om hun klimaatneutraliteitsdoelstellingen in 2030 te halen. Rotterdam is een van de proefsteden en neemt deel met het project 'Veerkrachtig BoTu 2028'. Dit tienjarige project heeft als doel Bospolder-Tussendijken (BoTu) de eerste veerkrachtige wijk van Rotterdam te maken.

 

Creatie van een framework om geleerde lessen op te schalen

Sociale en maatschappelijke veerkracht is de afgelopen vijf jaar een bepalende benadering geweest in BoTu. In BoTu worden fysieke uitdagingen als de energietransitie en klimaatadaptatie ingezet als hefboom om de maatschappelijke veerkracht te versterken. Via UP2030 werkt Rotterdam via een co-creatieproces onder leiding van Resilient Rotterdam aan framework om de geleerde lessen en principes van de Veerkrachtig BoTu 2028-aanpak op te schalen naar andere wijken en steden.

Om dit te doen, is het belangrijk om aan te sluiten bij programma's en districten, door begrip op te bouwen voor lopende activiteiten en beleidsagenda's die al leidend zijn voor de dagelijkse implementatie. Dit werk zal ook het werk blijven informeren dat de stad doet als onderdeel van haar reis naar klimaatneutraliteit als 1 van de 112 steden onder de Mission for Climate Neutral and Smart Cities.

 

Workshops

Daarom organiseren we vier workshops. Afgelopen donderdag vond de eerste plaats. Het doel van de workshop was om in gesprek te gaan en in de realiteit te duiken van thema's als klimaatadaptatie en de energietransitie. Vragen als ‘wat kunnen we van elkaar leren?’ en ‘zijn er gemeenschappelijke eisen, belemmeringen en kansen?’ stonden centraal. De workshops worden uitgevoerd met verschillende districten en programma's, maar ook met het programma Veerkrachtig BoTu 2028 (en stakeholders) zelf, terugkijkend op de afgelopen jaren, vooruitkijkend naar de komende jaren. De workshop met BoTu vindt naar verwachting later deze maand plaats.

We zijn erg enthousiast over de actieve deelname en het enthousiasme van alle deelnemers, hun drive om van elkaar te leren, nieuwe oplossingen te bedenken en elkaar te inspireren. We kijken erg uit naar de komende workshops!

 

Gefinancierd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen zijn echter alleen 
die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese 
Unie of het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu 
(CINEA). Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor 
verantwoordelijk worden gehouden. Dit project heeft financiering ontvangen van de 
Horizon Innovation Actions onder subsidieovereenkomst nr. 101096405.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring.

Cookie instellingen aanpassen