11 december

Start verkoopprocedure voor Zomerhofkwartier

Woningcorporatie Havensteder, ZOHO Citizens en gemeente Rotterdam werken intensief samen aan de gebiedsontwikkeling van het Zomerhofkwartier (ZOHO). Dat moet een gemengd stedelijke stadswijk worden die Rotterdam-Noord en de binnenstad met elkaar verbindt. De partijen bieden creatieve ontwikkelaars en (ontwikkelende) beleggers gericht op binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, de kans om met een aansprekende, haalbare en toekomstbestendige invulling te komen voor deze unieke locatie.

Het Zomerhofkwartier

Het Zomerhofkwartier is een binnenstedelijk, kleinschalig bedrijventerrein in de wijk Agniesebuurt. Het gebied grenst aan de binnenstad (Pompenburg) en de stadswijken van Rotterdam-Noord. Het naoorlogse Zomerhofkwartier heeft een uniek en ongedwongen gebied opgeleverd met typisch Rotterdamse eigenschappen: divers, creatief, met een rauw randje. De toekomstige gebiedsontwikkeling moet niet alleen die eigenschappen de ruimte geven, maar ook de kans om te experimenteren, gezien dit de identiteit van het Zomerhofkwartier kenmerkt.

Een belangrijke partner in dit verkoopproces zijn de ZOHO Citizens; een ondernemerscollectief in het Zomerhofkwartier dat erg betrokken is bij het gebied. De gemeente, Havensteder en de ZOHO Citizens dagen de marktpartijen uit om met innovatieve ideeën te komen die passend zijn binnen de stad en aansluiten op de transitie die in gang is gezet.

Ruimtelijke en programmatische ambities

Het nieuwe Zomerhofkwartier wordt een wijk waar het Rotterdamse karakter en de eigenheid van de plek een nieuw leven krijgt met een gevarieerd aanbod aan woon-, werk- en ontmoetingsfuncties. Met een aantrekkelijke buitenruimte die uitnodigt voor een langer verblijf, goed verbonden is met de omliggende kwaliteiten en die ontmoeting stimuleert. De inrichting van de buitenruimte is rijk aan groen, gevarieerd en met multifunctionele daken.

In het Zomerhofkwartier kan een stevig nieuwbouwprogramma van in totaal circa 67.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) toegevoegd worden. Levendigheid en functiemenging vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. Circa 80 procent van de opgaaf bestaat uit woonprogramma en 20 procent uit stedelijke voorzieningen.

De diversiteit aan woningen maakt een wooncarrière mogelijk voor verschillende doelgroepen, waaronder ook gezinnen. Mede door een goede balans tussen sociale woningbouw, middeldure huurwoningen en vrije sector huur- en koopwoningen wordt het Zomerhofkwartier een gemengd en inclusief woonmilieu, bereikbaar voor mensen met verschillende inkomens. Door middel van een tender worden partijen gevraagd na te denken over de toekomstbestendigheid en flexibiliteit van dit programma en te kunnen inspelen op toekomstige veranderingen in doelgroepen of woonwensen.

Voor het werkprogramma is de ‘Couleur locale’ belangrijk en wordt ruimte gecreëerd voor kleinschalige en creatieve bedrijvigheid, waarbij gevraagd wordt naar het integreren van innovatieve werkvormen. Ook horeca, detailhandel en maatschappelijke functies dragen bij aan de juiste mix van wonen, werken en verblijven. De introductie van een ‘flexibele’ parkeernorm door de gemeente stimuleert om anders na te denken over mobiliteit.

 

Resilience

Een belangrijke pijler bij de gebiedsontwikkeling van het Zomerhofkwartier is resilience, oftewel veerkracht. De ontwikkeling van het Zomerhofkwartier moet actief bijdragen aan het doel van Resilient Rotterdam: een veerkrachtige en toekomstbestendige stad voor iedereen. Het Zomerhofkwartier onderscheidt zich nu al op thema’s als betrokkenheid van de gebruikers en daarmee is participatie ook een belangrijke drijfveer in de vorming van een weerbarstig plan. Van de consortia wordt een integrale benadering verwacht om een veerkrachtig Zomerhofkwartier tot stand te laten komen. De focus in de tenderprocedure ligt hierbij op het (mede-) vormgeven van een evenwichtige samenleving, een klimaatbestendige leefomgeving (waterhuishouding, droogte, hitte, ecologie) en succesvolle energietransitie.

 

Gezocht: creativiteit en slagvaardigheid

De opgave is complex en vraagt om een creatieve aanpak met visie en daadkracht. De gemeente Rotterdam en Havensteder zoeken in dit verkoopproces een multidisciplinair en slagvaardig consortium dat hart heeft voor het Zomerhofkwartier, het bestaande vastgoed afneemt en de ontwikkeling, de realisatie én de langjarige exploitatie van het Zomerhofkwartier kan zekerstellen. Een samenwerkingspartner die zorgt voor een levendige en toekomstbestendige invulling van het Zomerhofkwartier, waarbij de herontwikkeling van toegevoegde waarde is voor een Resilient Rotterdam.

 

Interesse?

De verkoopprocedure wordt begeleid door Fakton. De contactpersoon namens de gemeente, Havensteder en de ZOHO Citizens is Mirjam Nielsen, bereikbaar via telefoonnummer +31(10)3006000. Uw vragen over deze verkoopprocedure kunt u ook per e-mail stellen via zomerhofkwartier@fakton.com.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring. Instellingen openen

Cookie instellingen aanpassen