07 februari

Resilient Quarter Feijenoord: een robuust gebiedsconcept

Bewoners zijn de belangrijkste investeerders in een wijk als Feijenoord. Maar soms zijn er blokkades die niet vanzelf oplossen. Het gebiedsconcept Resilient Quarter gaat uit van de kracht van bewoners en ondernemers, daarbij geholpen door een flexibele coalitie van partijen die bereid zijn om bestaande geldstromen op het gebied van wonen, werk, water, gezondheid en energie te bundelen. En dan kan er veel.

Feijenoord is mooi en kwetsbaar. De wijk ligt op een geweldige plek in de bocht van de rivier. Een rijke schakering van bewoners uit meer dan 80 verschillende landen heeft hier een thuis gevonden. Feijenoord is ook kwetsbaar. De sociaal-economische positie van bewoners behoort, net als de woningvoorraad, tot de zwakste van Rotterdam. Ook hun gezondheid is slechter dan elders in de stad. De kans is bovendien groot dat de wijk bij hoog water overstroomt. Dat vraagt om een robuust gebiedsconcept waar de huidige bewoners en avontuurlijke nieuwkomers op alle fronten beter van worden: Resilient Quarter Feijenoord.

De bewoner investeert
De meeste bewoners zijn zich onvoldoende bewust van de invloed die zij, via hun eigen inzet en bestedingen, kunnen uitoefenen op hun persoonlijke woon- en leefsituatie en daarmee op de ontwikkeling van hun wijk. Het gebiedsconcept Resilient Quarter is daarom gebaseerd op een drietal ‘mijn leven, mijn woning’ profielen, waar een meerderheid van de bewoners zich in kan herkennen. De profielen zijn gebaseerd op data uit de Wijkvisie Feijenoord 2014-2030 en voorgelegd aan een panel. De bewoners in het panel hebben de (financiële) uitgangspunten vergeleken met hun eigen situatie.

De oplossing
De ‘mijn leven, mijn woning’ profielen laten zien welke stap bewoners zouden kunnen maken. De gesignaleerde blokkades lossen echter niet vanzelf op. Gemeente en woningcorporatie, die voorheen het voortouw namen, hebben minder (financiële) slagkracht. Bovendien verwachten zij dat ook andere partijen bijdragen, zeker als die een direct belang hebben. Daarom is het gebiedsconcept Resilient Quarter gebaseerd op een bundeling van bestaande geldstromen op het gebied van wonen, werk, water, gezondheid en energie binnen de wijk. Niet in de vorm van een traditionele projectorganisatie, maar uitgevoerd door een flexibele coalitie van partijen die -elk vanuit hun eigen kerntaak- bewoners in staat stelt om te investeren.

Collectieve oplossing
Maar wie neemt het initiatief? Waterveiligheid is de sleutel in Feijenoord. Want wordt er geïnvesteerd in een collectieve kade langs de rivier, dan zijn er elders in het gebied geen peperdure oplossingen op pand- en kavelniveau nodig. Zo’n kade kost €4 (basic) tot 10 miljoen (state-of-the-art), minder dan de schade bij een overstroming. Een dergelijke calamiteit kan, volgens Deltares (2013), maar liefst eens in de 50 jaar optreden. De meeste schade treedt op in de openbare ruimte en de ondergrondse infrastructuur (riool, electriciteitsnetwerk ed.). De gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en Stedin hebben daarom het meest bij een collectieve oplossing te winnen. Dus: handen uit de mouwen!

WeLoveTheCity heeft dit (onderzoeks)project zelf gefinancierd. Daarnaast hebben Platform 31 en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) een bijdrage aan de directe kosten geleverd.

Meer over Resilient Quarter is hier te lezen.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring.

Cookie instellingen aanpassen