10 mei

Up2030: ondersteunt steden om hun klimaatneutraliteits- doelstellingen te halen

UP2030 staat voor Urban Planning and Design Ready for 2030. Het is een Europees-subsidieproject dat deel uitmaakt van de Climate-neutral and Smart Cities missie van de Europese Commissie onder het Horizon Europe programma. Drie jaar lang zal dit project steden ondersteunen bij het stimuleren van de socio-technische transities die nodig zijn om hun kliaatneutraliteitsdoelstellingen voor 2030 te halen. Dat doet het door middel van de ‘5UP-aanpak’ (UpDate, UpSkill, UpGrade, UpScale, Uptake) die steden moet helpen een ‘Net Zero City’ te worden. Door gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van wetenschappelijk gebaseerde methoden en middelen, begeleidt dit programma steden om waarden als rechtvaardigheid, veerkracht, neutraliteit en duurzaamheid te verwezenlijken.

 

Een van de proefsteden

UP2030 doet dit in acht Europese ‘proefsteden’ (pilot cities): Milaan (IT), Rotterdam (NL), Zagreb (HR), Thessaloniki (EL), Granollers (ES), Boedapest (HU), Lissabon (PT), en Münster (DE); twee steden van partnerlanden: Istanboel (TR) en Belfast (VK); en een stad buiten Europa: Rio de Janeiro (BR).

Het project zal de behoeften, obstakels, en drijfveren voor klimaatneutraliteit van deze steden in identificeren. Van daaruit wordt voor iedere stad een ‘visie’ ontworpen waarin de nadruk ligt op drie belangrijke en onderling gerelateerde stedenbouwkundige domeinen: verbonden, compacte net-zero steden. De steden worden begeleid in de ontwikkeling en implementatie van stappenplannen om hun visie om te zetten in praktische acties.

 

Lessen

De bevindingen en lessen die uit UP2030 voortkomen zullen worden geanalyseerd, geëxtraheerd en herbruikmaar gemaakt in de vorm van repliceerbare en overdraagbare (leer)paketten voor steden buiten het project. Een openbaar toegankelijk trainingsprogramma over “stedenbouw en -ontwerp voor klimaatneutrale en slimme steden” is daarom een van de uitkomsten. De betrokkenheid van burgers is cruciaal voor het succes van het project, aangezien zij een integraal onderdeel uitmaken van de transities van de steden. Ze zullen agenten van verandering worden door hun duurzame gedragsverandering en levensstijlkeuzes.

Het consortium van UP2030 wordt geleid door Fraunhofer IAO en bestaat uit 47 partners uit 14 landen. Het project ging van start op 1 januari 2023. De kick-off meeting van het project vond plaats op 1 en 2 februari van datzelfde jaar, in Thessaloniki, Griekenland. Tijdens deze twee droegen alle partners bij met hun innovatieve ideeën, expertise en enthousiasme om een vruchtbare samenwerking in alle projectactiviteiten tot stand te brengen.

 

Meer informatie

Meer weten? Bekijk de website van UP2030.

 

Gefinancierd door de Europese Unie. Geuite standpunten en meningen zijn echter alleen die
van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of
het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA). Noch
de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk
worden gehouden. Dit project heeft financiering ontvangen van de Horizon Innovation Actions
onder subsidieovereenkomst nr. 101096405.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren, analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten en marketing cookies jouw ervaring op de website nog beter te maken. Liever geen cookies? Pas dan je cookie-instellingen aan. Meer informatie vind je in onze cookie- en privacyverklaring.

Cookie instellingen aanpassen