Rotterdam klimaatbestendig met meerwaarde: opschaling van kleinschalige maatregelen voor en mét de Rotterdammer en cyberveilige waterinfrastructuur

Rotterdam is rijk aan initiatieven die de negatieve effecten van klimaatverandering (zoals een overvloed aan water en hittestress) opvangen. Door kleinschalige, lokale maatregelen op wijkniveau te versterken, ontstaat een klimaatbestendige leefomgeving. Door de koppeling te leggen met cyber resilience werken we ook aan het cyber proof maken van ons watermanagementsysteem.

ANDERE DOELEN

VOND JE DIT LEUK? DEEL HET!