19 December

Warmterotonde Zuid-Holland

19 December

Warmterotonde Zuid-Holland

De colleges van de gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland hebben een akkoord bereikt over de verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in de provincie Zuid-Holland. Daarvoor bestaat het voornemen om een regionale warmtetransportleiding aan te leggen vanaf Rotterdam Zuid naar Leiden. Hiermee kan een deel van de provincie verwarmd worden met restwarmte en wordt een belangrijke concrete stap gezet in de energietransitie.

GERELATEERDE Berichten